Πρακτική Άσκηση Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Η Πρακτική άσκηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. υποστηρίζεται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) “Πρακτική άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Χαλκίδας”. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από 1/10/2010 έως 31/10/2015 και θα ενταχθούν σε αυτό συνολικά 179 σπουδαστές του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ειδικότεροι στόχοι του έργου της Πρακτικής άσκησης είναι:

  • Η απόκτηση μιας πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας σχετική με το αντικείμενο σπουδών του τμήματος.
  • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής εξάσκησης, η ανάπτυξη  δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ασκουμένων σπουδαστών στο επαγγελματικό πεδίο.
  • Η ομαλή επαγγελματική ένταξη των σπουδαστών από το ακαδημαϊκό πεδίο στο πεδίο της παραγωγής  των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
  • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και των χώρων παραγωγής.
  • Η ανάπτυξη μηχανισμού για την ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

images

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized